Person
Maria Grip
Maria Grip är praktikant på Studentlitteratur och studerar förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet.

Person
Emilie Moberg
Publicerat 2019-08-19. Foto: Niklas Björling. Emilie Moberg vid Stockholms universitet forskar om hur förskolans läroplan iscensätts i förskolans vardag. Hennes avhandling visar att barnens...

Person
Barbro Bruce
Foto: Högskolan i Kristianstad. Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, verksam vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse rör hur...

Person
Odevall
Filippa Odevall har grundat det sociala företaget Skolyoga som lärt tusentals barn och pedagoger yoga över hela Sverige. Utbildningarna väver in hälsofrämjande övningar i medveten rörelse, andning,...

Person
Malin Engström
Malin Engström är leg. förskollärare på Tegelbrukets förskola i Svedala och processledare för utvecklingsarbetena Undervisning i förskolan samt Läroplanen för förskolan i Svedala kommun.

Person
Bim Riddersporre
Publicerat 2019-04-10 Vem är du? – Snart har jag bott i fyrtio år på den skånska slätten – här finns inget som skymmer horisonten och alla årstider är lika vackra. Jag är född i Värmland, uppvuxen...

Person
Eva-Lotta Heide
Eva-Lotta Heide arbetar som logoped sedan drygt 20 år tillbaka i förskola, grundskola och grundsärskola. Hon har bland annat arbetat i många år i integrerad språkförskola och brinner för att sprida...

Person
almroth
Gunilla Almroth är förskollärare. Hon har arbetat i förskolan i många år som bl.a. arbetslagsledare samt VFU-handledare och mentor. Sedan 2017 föreläser hon om Asperger ur ett föräldraperspektiv.

Person
Gunilla Carlsson Kendall
Gunilla Carlsson Kendall är psykolog med inriktning mot neuropsykologi. Hon har mångårig erfarenhet som psykolog inom både skola/förskola och klinisk verksamhet. Gunilla håller kurser och föreläser,...

Person
Martina Jönsson/Matlabbet
Martina Jönsson är matkonsult och författare. Hennes bok Matlabbet - goda experiment för hungriga barn som togs fram inom projektet Matlabbet är flerfaldigt prisbelönad. År 2018 valdes boken ut av...

Person
Pia Williams
Publicerat 2018-11-07 Vem är du? – Jag har en bakgrund som förskollärare. Ganska snart efter min grundutbildning läste jag en masterutbildning vid Göteborgs universitet som sedan ledde mig vidare...

Person
Maria Simonsson
Publicerat 2018-08-13 Berätta lite om dig själv! – Jag har arbetat som barnskötare och förskollärare i Linköpings kommun och tog förskollärarexamen 1992 vid Linköpings universitet. Samtidigt som...

Person
leyman
Jenny Leyman arbetar som utvecklingspedagog i utbildningsområde Väster på Förskoleförvaltningen, Malmö stad.

Person
Eva Hansson
Redaktör Förskoleforum, fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap. eva.hansson@studentlitteratur.se.

Person
Christina Nillson
Christina Nilsson har jobbat som torgetpedagog på förskolan Trollet i Kalmar i elva år.

Person
fohlin
Lisa Fohlin har en förskollärarexamen och en magisterexamen i psykologi. Hon har undervisat inom ett flertal kurser på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hon är nu doktorand vid Stockholms...

Person
rosvall
Clas Rosvall är författare, pedagog och föreläsare och har i många år inspirerat och utbildat andra pedagoger i språklek. Han har gett ut flera böcker inom området och även skrivit många barnvisor...

Person
Sofia Lönnqvist
Sofia Lönnqvist är måltidspedagogen som arbetar inom Malmö Stad med att utveckla måltiderna i förskolan. Allt från att inspirera pedagoger, ha Sapere-samlingar med barnen till att laga mat med mycket...

Person
Bendroth Karlsson
Marie Bendroth Karlsson är förskollärare, konstvetare och fil.dr i tema Barn (Child Studies) och disputerade med en avhandling om bildverksamhet för yngre barn, Bildprojekt i förskola och skola;...

Person
Inga-Lill Emilsson
Inga-Lill Emilsson arbetar som universitetsadjunkt vid Karlstads universitet. Förutom att medverka som kursledare och lärare i förskollärarutbildningen och i kurser för verksamma pedagoger i...

Person
do
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 

Person
anna-carin håkansson
Anna-Carin Håkansson är fil.mag. i specialpedagogik, tal- och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på alla stadier både vad gäller...

Person
Anders Härdevik
Anders Härdevik är skolutvecklare, debattör och författare. Föreläsaren och kursledaren Anders Härdevik arbetar med att utveckla och handleda skolor och kommuner och har flera prestigefyllda uppdrag...

Person
Maja Öberg
Maja Öberg är diplomerad mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter, Sveriges största utbildare inom området. Hon har även gått påbyggnadsutbildningar om bl.a. mindfulness på arbetsplatsen och...

Person
Marie Lindvall Wahlberg
Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Upplands-Bro kommun samt...

Person
Kim Jansheden
Kim Jansheden är fil.kand. i förlags- och bokmarknadskunskap.

Person
bergstrom
Gunilla Eriksson Bergström är specialpedagog i förskolan och utbildare i Vägledande samspel/ICDP och är verksam i Almbyområdet, Örebro kommun och föreläser om och fortbildar i kvalitetsutveckling.

Person
yourston
Helena Yourston är specialpedagog, kvalitetsutvecklare i förskolan och vägledare i Vägledande samspel/ICDP och är verksam i Almbyområdet, Örebro kommun och föreläser om och fortbildar i...

Person
Bodil Opdahl
Bodil Opdahl driver företaget TBO Happy living och arbetar som personlig rörelsetränare för barn och ungdomar. Sedan 2007 har Bodil arbetat efter metoder som bygger på motoriska övningar och...

Person
Anita Trenchevski
Förskollärare på Änghagens förskola i Malmö, verksam sedan 2006. Fortbildar sig till specialpedagog på Malmö högskola.