Expertfråga Image
Maria Heimer
Hej Maria! Vi ska arbeta med tema vatten, och skulle vilja få in böcker och högläsning som en del i temat. Har du tips om bra barnböcker som handlar om vatten? Gärna både berättelser och...

Expertfråga Image
Fanny Davidsson
Hej Fanny! Vi är en grupp förskolechefer som diskuterar hur vi kan mäta barnens trygghet i förskolan. Det finns förslag på att använda sig av sociogram. Är det en metod du anser är aktuell än i dag,...

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Hej! Jag undrar hur vi ska bemöta ett barn som går i förskoleklass som inte är klar med vilken hand som är den dominanta. Det kan vara så att barnet är tvåhänt – ambidext, vilket vi inte vet. Jag...

Expertfråga Image
Elinor Schad
Hej Elinor!Jag har en fundering kring ett barn som nyligen fyllt 2 år och varit på förskolan i ett år. Barnet har under hela förskoletiden gråtit större delen av dagen (relativt korta dagar) och...

Expertfråga Image
Mikael Hellstadius
Hej! När föräldrar gör arbetsinsatser i barngruppen (utan lön) på ett fristående föräldrakooperativ, behöver de då visa utdrag ur belastningsregistret? Frågan kom upp på ett styrelsemöte på förskolan...

Expertfråga Image
Pia Håland
Hej! Har du några råd att ge om hur man kan arbeta med mångfald, religion och modersmål i förskolan? Vi har försökt. Vi tänkte göra flaggor och prata om de olika modersmålen som finns på vår...

Expertfråga Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Jag har en fråga som gäller riskbedömning när en förskolegrupp går på utflykt och lämnar förskolans gård. Ska förskolepersonalen skriva en riskanalys varje gång de beger sig på utflykt...

Expertfråga Image
Hans Persson
Hej! Jag försöker arbeta med de mäktiga 5. Skulle vilja hitta någonstans där det står t.ex. var skruven finns i barnens vardag. Söker men finner mycket lite. Har du några tips om var det kan finnas?

Expertfråga Image
Mimmi von Troil
Hej! Angående belastningsregistret: Föräldrar på föräldrakooperativ som gör insatser i barngruppen, ska de ha utdrag ur registret? Frågan kom upp under ett styrelsemöte på en förskola.

Expertfråga Image
Barbro Bruce
Hej Barbro! Det finns många barn i skolan som har dålig läsförståelse. Finns det några bra spel eller andra tips gällande läsförståelse för förskolebarn, för att förebygga detta?

Expertfråga Image
Elinor Schad
Hej! I familjedaggruppen där jag arbetar har vi ett barn som blir 4 år i sommar. Hon är torr, har trosa, men då hon behöver kissa eller bajsa sätter mamman på en blöja så att flickan kan göra det i...

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Jag jobbar som specialpedagog och i mitt nätverk med andra spec.ped. diskuterar vi bedömningar av barn. I den nya läroplanen står det att vi inte ska bedöma barnen utan det är verksamheten som ska...

Expertfråga Image
Camilla Björklund
Hej! Jag har en fråga som berör nya skolplanen, där vi numera ska kunna hänvisa till olika forskningsrapporter. På avdelningen, en 5-årsgrupp, arbetar vi med tema vatten. Vi utgår i första hand från...

Expertfråga Image
Hanna Sepp
Vi har ändrat om till en gemensam matsal på vår förskola. Det innebär att vi äter i två omgångar och som mest kan det vara 40–45 barn i matsalen samtidigt. Finns det någon forskning på detta, äter...

Expertfråga Image
Ulla Alexandersson
Hej!På vår förskola för barn med flerfunktionshinder har vi nu ett barn med personlig assistent. Föräldrarna vill att barnet ska kommunicera via sin assistent som pratar i jag-form. Om vi ställer en...

Expertfråga Image
Barbro Bruce
Hur kan vi på bästa sätt hjälpa och stödja tvillingar i deras språkutveckling? Det gäller två pojkar som fyller tre år i november. När är det dags att ta kontakt med en logoped om man misstänker...

Expertfråga Image
Hanna Sepp
Hej!Att man inte får servera något med nötter i är välkänt men min undran gäller solrosfrön och pumpakärnor. Är detta något som vi kan ha på förskolan, t.ex. i bröd?

Expertfråga Image
Elinor Schad
Hej!Hur ska man förhålla sig till barns onani? Hur kan man hjälpa barnet att ”bryta” om det blir ett hinder för lek och andra aktiviteter? Man vill ju inte skuldbelägga barnet.

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Hur hjälper man ett barn med ätstörningaar i så tidig ålder som 2–3 år? Kan det bli nödvändigt med gastrostomi?

Expertfråga Image
Bodil Cronquist
Hej! En kollega till mig har sagt att det inte förekommer fri lek på montessoriförskolor. Stämmer det?  

Expertfråga Image
Camilla Björklund
Hej Camilla!Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad kan vi i förskolan vara uppmärksamma på och eventuellt göra för att stödja dessa barn så tidigt som...

Expertfråga Image
Pia Håland
Hej!I mitt arbete som språkpedagog, med flerspråkighet i förskolan, är Skolverkets metod- och referensmaterial om flerspråkighet i förskolan en guldgruva. Jag har köpt in boken till alla de förskolor...

Expertfråga Image
Bodil Cronquist
Hej Bodil!Tycker du att montessoripedagogiken är något passar alla barn, eller är det så att den är mer lämplig för vissa barn än för andra?

Expertfråga Image
Elinor Schad
Hej!Vi har just infört ett storarbetslag hos oss för 30 barn 3–5 år. Vad är det som är viktigt att tänka på så att barnen får ut det bästa av att vara i olika konstellationer? Vad är viktigt för...

Expertfråga Image
Barbro Bruce
Hej!Vilken roll anser du att kvaliteten på barnböckernas text har för barns skriv- och läsutveckling? Vi har haft diskussioner om detta. En del anser att kvaliteten är inte så viktig utan att det...

Expertfråga Image
Elinor Schad
Ett arbetslag har tre barnskötare och en förskollärare. Förskolläraren har svårt att komma till orda. En av barnskötarna är väldigt stark och ledande. Hur gör man?

Expertfråga Image
Barbro Bruce
Hej Barbro! Jag arbetar på en mångkulturell förskola där barnen är 3–5 år. Många av barnen är två- eller flerspråkiga. Vi har en flicka som är född 09–04 som har varit hos oss sedan i augusti förra...

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Nu kommer påsken, hur gör vi med allergibarn om vi använder skal av ägg när vi pysslar? Kan det vara farligt?

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Hej Anna!Vad tycker du att förbandslådan på förskolan bör innehålla? 

Expertfråga Image
Anna Claesson Ahlin
Hej!Hur lägger man upp en allergiplan?