Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på förskolan.
Artikel
Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.
1 gillar
Artikel
Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att...
Artikel
Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen.
4 gillar
Artikel
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram...
1 gillar
Artikel
Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete...
Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan:...
Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.
Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017).
Artikel
Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.
Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.
2 gillar
Artikel
Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Här hittar du den senaste versionen.
1 gillar