Närmiljön


Närmiljön
Oavsett om förskolan ligger i stan eller på landsbygden brukar det i närmaste samhälle finnas gott om värdefulla utflyktsmål. Bibliotek, kommunala lekplatser och parker är klassiker, men det finns också en mängd lite mer udda resurser i närmiljön. Varför inte utforska geometri i en kyrkobyggnad, beskåda offentliga konstverk eller besöka lokala företag? I det här temat har vi samlat inspiration för hur ni tillsammans kan dra mesta möjliga nytta av de resurser ni har i närmiljön.
Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av...
13 gillar
Artikel
I skog och mark finns mängder att upptäcka året om. Spana efter spännande djurspår, studera mossor och lavar och låt barnen följa naturens kretslopp...
7 gillar
Artikel
Det är inte alltid helt lätt att hitta bra utemiljöer i dagens städer, vilket såklart är mycket problematiskt. I den här artikeln vill jag visa på...
1 gillar
Artikel
Förskolans egen utemiljö är inte alltid tillräcklig för att kunna skapa den uteverksamhet som barnen är i behov av. Erbjud barnen en mer nyanserad...
3 gillar
Artikel
Walkie-talkies och tydliga roller ute är vad som krävs för förskolan som har sin utemiljö i den allmänna parken. Att samutnyttja utemiljöer kan vara...
1 gillar
Artikel
Hållbar utveckling handlar om demokrati, förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och inte minst att se hur vår livsstil påverkar miljön...
2 gillar
Artikel
Barn inspireras och lär av bilder de ser. Därför är det viktigt att de får ta del av många olika bildgenrer och olika sätt att göra bilder på. Här är...
Artikel
Tekniken finns ju överallt! Kanske är det just därför den ibland upplevs som lite svår att sätta fingret på. Förskolor använder sig ofta av sin...
Artikel
Barn är nyfikna och har inga förutfattade meningar om hur konst ska se ut. Det är viktigt att bevara den nyfikenheten och använda våra konsthallar...
1 gillar
Artikel
Barnens intresse var tydligt. De var helfrälsta på Pokémon. – De fick visa vägen för vårt val av projekt, säger förskolläraren Emma Larsson på S:t...
5 gillar
Artikel
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de stora barnen när de slutar på förskolan, för att...
1 gillar
Artikel
Att enkelt ta sig bortom stadens asfalt på upptäcktsfärder, ha tid att samtala och dessutom lära barnen trafikmedvetenhet på köpet. Flera förskolor i...
1 gillar