Arbetsmiljö och säkerhet


Arbetsmiljö och säkerhet

Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.

Artikel
Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det beror...
Artikel
Hur bemöter och introducerar man en vikarie på bästa sätt? Med handfasta råd och förslag visar leg. psykolog Anna Hellberg hur en genomtänkt...
3 gillar
Artikel
Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Och att de får infektioner är normalt, det tränar immunförsvaret. Men barn som vistas på förskola är oftare...
Artikel
I Storbritannien ifrågasätter många numera att lekplatser har gummimattor och andra säkerhetsinslag, och man gör i stället lekmiljön mer utmanande...
5 gillar
Artikel
Förskoleupproret berättar om barngrupper som växer och personal som inte orkar. Nu har man publicerat över 1 600 inlägg från förskollärare och...
Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen...
1 gillar
Artikel
Många barn älskar hundar, men alla hundar är inte lika förtjusta i barn. Monica Ottosson, licensierad hundinstruktör, ger råd om möten mellan...
Artikel
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information och att fatta kloka beslut. Vem gör vad, när, och...
Artikel
När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till...
Artikel
Rösten är ett av förskollärararens viktigaste verktyg. På Södertörns högskola erbjuds studenterna röstcoachning. – Studenterna tycker att det är...
Artikel
Vilken färg har din röst? Och hur använder du rösten i verksamheten? Sångpedagogen Anna Wiborg och retorikkonsulten Klara Härgestam jobbar mycket med...
Artikel
Bristande uppsikt på förskolan kan bero på den fysiska miljöns utformning. Det kan handla om situationer vid på- och avklädning, fri aktivitet...