Arbetsmiljö och säkerhet


Arbetsmiljö och säkerhet

Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.

Artikel
Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningar hos barn. Anna Claesson Ahlin ger viktiga rekommendationer för man ska agera om ett...
Artikel
Gör skogsutflykten säkrare genom en riskbedömning, tipsar sjuksköterskan Marit Berglund. Även om skogen inte är farligare än andra platser så kan det...
3 gillar
Artikel
Hur ser vardagen ut på förskolorna nu i coronatider? Raoul Wallenbergförskolan i Bromma är en av de förskolor där verksamheten fortsätter nästan som...
Artikel
Även tillfälliga vikarier har ett ansvar för att barnen inte gör sig illa på förskolan. Med tydliga rutiner för olika situationer kan olyckor...
1 gillar
Artikel
Brand, en storm med nedfallna träd eller utslagen kollektivtrafik? Hur påverkas förskolan av en kris och vem har ansvaret? Förskoleforum reder ut...
3 gillar
Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll...
5 gillar
Artikel
Hur påverkas man som pedagog av att inte ha möjlighet att ge barnen riktigt vad de behöver? Eller att som rektor inte kunna skapa de förutsättningar...
9 gillar
Artikel
Arbetet för att uppnå en giftfri förskola måste bedrivas långsiktigt och det gäller att skapa en realistisk plan som man kan arbeta med på ett bra...
1 gillar
Artikel
Här fortsätter artikelserien om hur vi kan skapa en mer stressfri och känslosmart förskola. Denna gång får du veta mer om hjärnans överlevnadssystem...
5 gillar
Artikel
Mycket av det som orsakar stress i förskolan kan du inte ensam ändra på. Det är yttre faktorer som exempelvis barngruppens storlek, lokalernas...
6 gillar
Artikel
Det där med elektricitet och energi kan vara abstrakt för förskolebarn. Samtidigt är hållbarhetsfrågor allt viktigare. På förskolan Vitsippan i...
2 gillar
Artikel
Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det beror...