Hälsa


Hälsa

Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm ... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.

Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll...
3 gillar
Artikel
Hur påverkas man som pedagog av att inte ha möjlighet att ge barnen riktigt vad de behöver? Eller att som rektor inte kunna skapa de förutsättningar...
6 gillar
Artikel
Allt fler pratar om rörelseförståelse – eller Physical Literacy som är det engelska begreppet. Det handlar om hur vi skapar förutsättningar för barns...
6 gillar
Artikel
Bekräftelse och ett lustfyllt sätt lära känna sin egen kropp. Det är vad sexualitet ofta innebär för ett barn. Det menar Frida Särén, som är...
1 gillar
Artikel
Hopp, spring och lek! För förskolläraren Angelica Lindh är det självklart med rörelse i förskolan. Så självklart att hon startade Facebookgruppen...
4 gillar
Artikel
Yogans lugnande rörelser och andning hjälper i en vardag med många intryck och ett snabbt tempo. I artikelserien som börjar här får du både...
20 gillar
Artikel
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans...
6 gillar
Artikel
Här fortsätter artikelserien om hur vi kan skapa en mer stressfri och känslosmart förskola. Denna gång får du veta mer om hjärnans överlevnadssystem...
4 gillar
Artikel
Utmattningssyndrom är vanligt bland personal i förskola och skola. Allt fler förskollärare drabbas. En av dem är Gunilla Almroth. Här berättar hon om...
3 gillar
Artikel
Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn....
4 gillar
Artikel
Spring! Hoppa! Och lär! Inlärningsförmågan ökar ju mer vi rör oss. – Vi märker att barnen blir okoncentrerade och oroliga om de inte får röra sig,...
7 gillar
Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna...
10 gillar