Hälsa


Hälsa

Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm ... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.

Artikel
Spring! Hoppa! Och lär! Inlärningsförmågan ökar ju mer vi rör oss. – Vi märker att barnen blir okoncentrerade och oroliga om de inte får röra sig,...
3 gillar
Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna...
9 gillar
Artikel
Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Och att de får infektioner är normalt, det tränar immunförsvaret. Men barn som vistas på förskola är oftare...
Artikel
Alla som haft tjocka vantar på sig och samtidigt försökt bygga något eller göra något finmotoriskt, vet att frestelsen är stor att plocka av sig...
Artikel
Unga rör sig för lite visar en ny studie från Centrum för idrottsforskning. Och förskolan spelar en viktig roll. – Jag anser att fysisk aktivitet ska...
4 gillar
Artikel
Pedagoger som inte äter ordentlig lunch eller klagar på kroppen påverkar barnen. Studier visar att var femte flicka i sjuårsåldern vill bli smalare...
1 gillar
Artikel
Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock...
1 gillar
Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen...
1 gillar
Artikel
En broschyr från Livsmedelsverket – om matvanor och livsmedelssäkerhet.
Artikel
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)...
Artikel
Hur kan förskolorna arbeta för bra mat- och rörelsevanor hos barnen? Denna första artikel handlar om fysisk aktivitet och utevistelsens betydelse.
2 gillar
Artikel
I förskolan är det ofta lite stormigt. Då behövs det en motvikt till buller, stress och ständiga intryck. Vi behöver helt enkelt lära oss lite...