Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld. Vill du ha en rutinbeskrivning för måltiderna? Inga problem. En pandemiplan? Det är bara att ladda ned. Information till föräldrarna om scharlakansfeber, flytningar hos flickor samt öroninflammation är också exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av...
10 gillar
Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen...
5 gillar
Artikel
Barn är extra utsatta för den skadliga solstrålningen och bränner sig lättare än vuxna. Därför är det viktigt att se över sol och skugga på...
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om en olycka inträffar på din förskola.
Artikel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.
Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer...
1 gillar
Artikel
Små barn smittas lätt av magsjuka och smittan kan gå runt, runt bland både barn och personal. Med skärpta hygienrutiner kan ni stoppa...
Artikel
I Ur och Skur har tagit fram en lista på saker som är viktiga för dig som pedagog att tänka på, så att utflykten blir lärorik och rolig för barnen.
Artikel
Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på huden. Kunskap om symtom och åtgärder är därför...
Artikel
Svampinfektioner i huden är relativt vanliga och kan drabba alla åldrar. Här ger Anna Claesson Ahlin grundläggande information och rekommendationer.
Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är...