Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld. Vill du ha en rutinbeskrivning för måltiderna? Inga problem. En pandemiplan? Det är bara att ladda ned. Information till föräldrarna om scharlakansfeber, flytningar hos flickor samt öroninflammation är också exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektive onormalt? Här kommer ett medicinskt axplock som...
Artikel
Affektanfall, eller affektkramp som tillståndet också kallas, är inte alltför ovanligt hos mindre barn. Anna Claesson Ahlin beskriver symptomen och...
Artikel
Det är bara bi- och getinggift som kan ge allvarligare allergiska reaktioner, men även bett och stick av andra insekter kan ge lokala reaktioner som...
Artikel
Att flickor av och till kan ha lite flytning är helt normalt. Men det kan också vara tecken på att något är fel. Både föräldrar och förskolepersonal...
Artikel
Spolmask är inte lika vanlig i Sverige som springmask är, men desto vanligare i länder med sämre sanitära förhållanden. Symptomen kan vara diffusa,...
Artikel
Höstblåsor förekommer oftast under sommar och höst. Här finns information att ge till föräldrarna.
Artikel
Svampinfektioner i huden är relativt vanliga och kan drabba alla åldrar. Här ger Anna Claesson Ahlin grundläggande information och rekommendationer.
Artikel
Den här informationen är bra att dela ut till föräldrarna när man upptäckt löss på förskolan.
Artikel
Här kan föräldrarna läsa om smittrisk och annat om deras barn får influensa.
Artikel
Vårtor i huden orsakas av ett virus och är nog den vanligaste virusinfektionen i huden. Det är mycket vanligt i skolåldern och blir mindre vanligt ju...
Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är...
Artikel
Misstänker föräldrarna att deras barn har ögoninfektion eller ögonkatarr? Här finns information att ge till dem.
1 gillar