Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld. Vill du ha en rutinbeskrivning för måltiderna? Inga problem. En pandemiplan? Det är bara att ladda ned. Information till föräldrarna om scharlakansfeber, flytningar hos flickor samt öroninflammation är också exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektive onormalt? Här kommer ett medicinskt axplock som...
Artikel
Affektanfall, eller affektkramp som tillståndet också kallas, är inte alltför ovanligt hos mindre barn. Anna Claesson Ahlin beskriver symptomen och...
Artikel
Höstblåsor förekommer oftast under sommar och höst. Här finns information att ge till föräldrarna.
Artikel
Många gånger har föräldrar frågor kring både enklare och svårare åkommor som kan drabba barn. Då är det praktiskt att ha ett faktablad till hands....
Artikel
Ljumskbråck, navelbråck och vattenbråck är relativt vanliga åkommor hos barn. Ibland krävs operation, ibland kan bråcket lämnas utan åtgärd. Här får...
Artikel
När olika påfrestningar eller krav från omgivningen blir för stora är det inte bara vuxna som kan känna sig stressade.
Artikel
Hur känner man igen falsk krupp? I vilka fall behöver man ta kontakt med vården? När kan barnet komma tillbaka till förskolan?
Artikel
Dags för bussutflykt? Eller kanske till och med en båttur? Härligt för de flesta, men inte för de barn som blir åksjuka. Att åksjuka har med balansen...
Artikel
Synnedsättning, skelning och andra ögonproblem ska helst upptäckas så tidigt som möjligt. Då kan barnet få rätt hjälp i form av expertis och...
Artikel
Information att ge till föräldrarna om deras barn fått mollusker.
Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av...
11 gillar
Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen...
5 gillar