Barns rättigheter


barns_ratt

I vårt tema om barns rättigheter hittar du material som rör likabehandlingsplanen, delaktighet, barnsyn, förhållningssätt till barn som skiljer sig lite från mängden och mycket annat. Du hittar självklart även barnkonventionen här om du känner att du behöver friska upp minnet kring innehållet i de 54 artiklarna. Dessutom hittar du bland annat teoretiska resonemang, förslag på aktiviteter och enkätfrågor som rör detta viktiga och ständigt aktuella område.

Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll och kan fokusera på de delar som är viktigast för...
1 gillar
Artikel
Hur föräldrarna ska inkluderas i arbetet med likabehandlingsplanen är en fråga där det finns en stor osäkerhet på många förskolor, menar Fanny...
3 gillar
Artikel
Hur inkluderar vi föräldrarna i arbetet med barns rättigheter? Hur skapar vi dialog och ger dem verktyg att tänka på nya sätt kring barns ställning i...
Artikel
Genom Metoo-uppropet uppmärksammades det att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson berättar om forskning...
1 gillar
Artikel
Här följer den första av två praktiska övningar på temat barns rättigheter. I övningen får barnen först föreställa sig vad ett husdjur behöver för...
4 gillar
Artikel
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även...
1 gillar
Artikel
Efter önskemål från Förskoleforums medlemmar har Fanny Davidsson satt samman ett antal frågor att ställa till barnen inför arbetet med...
1 gillar
Artikel
Hur arbetar ni med barnkonventionen i dag? Vilka är styrkorna med just ert sätt att arbeta? Finns det svagheter eller brister? Det är frågor som ni...
2 gillar
Artikel
Hur uppfattar barnen vilan? Och hur kan man öka deras inflytande på ett sätt som är praktiskt hanterbart? Här får ni diskussionsunderlag och förslag...
1 gillar
Artikel
I den här övningen får barnen konkretisera sina tankar om barns rättigheter genom att skapa en egen rättighetsmobil. Mobilen kan sedan visas upp för...
Artikel
Barnkonventionen är något som alla som arbetar med barn måste förhålla sig till. Men vad innebär egentligen barns rättigheter i förskolan?
2 gillar
Artikel
Här ger Fanny Davidsson förslag på frågor som kan finnas med i ett observationsschema eller en enkät om likabehandling.
1 gillar