Reggio Emilia


tema

Tankarna och arbetssättet som har sitt ursprung i den lilla italienska staden Reggio Emilia har i dag spritt sig över världen. Grunden är att se varje barn som en kompetent individ värd att lyssna på tillsammans med ett arbetssätt som tar tillvara varje barns eget uttryckssätt. Reggio Emilia är ingen färdig pedagogik utan en inspirationskälla att ösa ur. Varje förskola, arbetslag och individuell pedagog tar in barnsynen och arbetssättet och skapar ur detta något unikt. Den här utvecklingsprocessen pågår ständigt och var och en har kommit olika långt i sina tankebanor. Här hittar du därför både mer grundläggande artiklar för dig som är i startgroparna och inspirerande reportage och nya forskningsrön för dig som länge arbetat Reggio Emilia-inspirerat. (Foto: Mats Klockljung från förskolan Barncompaniet i Boden)

Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet...
3 gillar
Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavhandling har väckt blandade reaktioner i...
2 gillar
Artikel
I den här inspirationsväskan ger bibliotekarie Malou Altergård tips om böcker för den som vill fördjupa sig och få inspiration för att arbeta utifrån...
Artikel
Drömmer ni om ett inspirerande rum för estetiskt skapande och undersökande – ett rum med ett rikt utbud av spännande material? I den här...
7 gillar
Artikel
Paletten är en omskriven, arkitektritad förskola med en spännande pedagogisk miljö. Här berättar Palettens pedagoger om hur de formar miljön...
Artikel
Barn har ofta en naturlig nyfikenhet som det gäller att utveckla och stimulera. Detta kan man bland annat göra genom att lära dem observera...
2 gillar
Artikel
På förskolorna i Norra Hisingen pågår ett utvecklingsarbete där barnens inflytande och delaktighet står i centrum. En gemensam grund för alla...
Artikel
Inför höstens första utflykt drog vi på förskolan Näsby i Örebro ut en karta från webben, för att kunna hitta till en speciell rastplats. Den kartan...
2 gillar
Artikel
Tre engagerade pedagoger på Havrens förskola i Arlöv arbetade tematiskt med det ”osänkbara” fartyget Titanic. Här berättar de mer om processen.
Artikel
Boken Blå Cikoriablommor utforskar konstens och kreativitetens bidrag till barns lärprocesser, och undersöker ateljéns och ateljeristans roller på de...
Artikel
På förskolan Emilia Öst i Västerås arbetar man utifrån hållningen att barn inte lär sig en kunskap, kompetens eller färdighet i taget, utan att allt...
2 gillar
Artikel
22 barn på avdelningen Kometen, Fäbodens förskola i Viksjö, arbetade med ett projekt om byggnader och förbindelser i närmiljön. Det var ett projekt...