Flerspråkighet


flersprakighet

Idag möter förskolans pedagoger allt fler barn som tillägnar sig flera språk under sin tid på förskolan. Det kan vara barn som nyligen flyttat till Sverige med sina familjer och som i hemmet pratar ett annat språk. Det kan vara barn som har en förälder som pratar svenska och en förälder med ett annat modersmål. Det kan också handla om ett barn som pratar ett av Sveriges fem minoritetsspråk. I det här temat samlar vi artiklar som belyser flerspråkighet i förskolan ur olika perspektiv. 

Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en...
Artikel
På Stinsens förskola i skånska Södra Sandby har Språktavlan blivit ett enkelt men effektivt redskap för att skapa nyfikenhet och kunskap kring olika...
Artikel
Bajram, midsommar och höstfest är bara några av alla de högtider som uppmärksammas på Stockrosens förskola i Malmö där Diana Del Angel, Lumnije...
7 gillar
Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.
Artikel
Många förskolor saknar tillräckliga förutsättningar för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Det skriver Skolinspektionen i ett...
Artikel
Bristande språklig stimulans på ett eller båda språken kan försena flerspråkiga barns språkutveckling. Men ibland är orsaken i stället att barnet har...
Artikel
Hur skiljer sig flerspråkiga barns språkutveckling från enspråkiga barns? Hur kan man stötta det flerspråkiga barnet på bästa sätt? Logoped Elvira...
Artikel
Hur stöttar man flerspråkiga barn i språkutvecklingen när man själv inte talar något annat språk än svenska? Hur gör man förskolan till en...
Artikel
En gemensam språkpolicy för förskolan och grundskolan har förändrat situationen i Umeå. Man har bland annat tydligt sett bättre resultat på de...
Artikel
Skolverkets broschyr om förskola och förskoleklass finns på 14 språk, och fungerar som ett stöd för förskolor som möter nyanlända barn och deras...
3 gillar
Artikel
Musik är ett utmärkt redskap för språkutveckling – både för inlärning av svenska och förstärkning av ett annat modersmål. Här berättar musikförskolan...
Artikel
Hur skapar man förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i en flerspråkig förskola? Det får du hjälp med i boken Språkstimulera och dokumentera i...
2 gillar