Flerspråkighet


flersprakighet

Idag möter förskolans pedagoger allt fler barn som tillägnar sig flera språk under sin tid på förskolan. Det kan vara barn som nyligen flyttat till Sverige med sina familjer och som i hemmet pratar ett annat språk. Det kan vara barn som har en förälder som pratar svenska och en förälder med ett annat modersmål. Det kan också handla om ett barn som pratar ett av Sveriges fem minoritetsspråk. I det här temat samlar vi artiklar som belyser flerspråkighet i förskolan ur olika perspektiv. 

Artikel
I dag pratar vart femte barn i förskolan mer än ett språk, och kraven på att arbeta med språklig och kulturell mångfald är tydliga i Lpfö 18. I den...
3 gillar
Artikel
Mångkulturella förskolor är fulla av möjligheter. Men det gäller att kommunikationen fungerar om man ska undvika missförstånd. Pedagogerna behöver...
5 gillar
Artikel
I arbetet med avhandlingen som Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn har Susanne Deuk undersökt sex nyanlända...
1 gillar
Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande...
4 gillar
Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en...
Artikel
På Stinsens förskola i skånska Södra Sandby har Språktavlan blivit ett enkelt men effektivt redskap för att skapa nyfikenhet och kunskap kring olika...
5 gillar
Artikel
Bajram, midsommar och höstfest är bara några av alla de högtider som uppmärksammas på Stockrosens förskola i Malmö där Diana Del Angel, Lumnije...
7 gillar
Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.
Artikel
Många förskolor saknar tillräckliga förutsättningar för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Det skriver Skolinspektionen i ett...
Artikel
Bristande språklig stimulans på ett eller båda språken kan försena flerspråkiga barns språkutveckling. Men ibland är orsaken i stället att barnet har...
Artikel
Hur skiljer sig flerspråkiga barns språkutveckling från enspråkiga barns? Hur kan man stötta det flerspråkiga barnet på bästa sätt? Logoped Elvira...
Artikel
Hur stöttar man flerspråkiga barn i språkutvecklingen när man själv inte talar något annat språk än svenska? Hur gör man förskolan till en...
1 gillar