Normkreativitet

Normkreativitet

För att utveckla arbetet med normkritik, jämställdhet och genus måste vi börja med oss själva och vårt eget synsätt – det säger såväl forskare som praktiker. Ett sätt är att läsa mer, diskutera med kollegorna, observera och reflektera över den egna förskolans praktik. I det här temat presenterar vi både kunskap, diskussionsunderlag och praktiska tips. Förhoppningsvis kan ni använda er av det på vägen mot att fortsätta att skapa en förskola som öppnar spännande möjligheter för alla barn.