Anknytning


Anknytning
Känslan av trygghet är grunden för att lärande ska kunna ske. Barn som börjar förskolan behöver därför så snart som möjligt etablera goda relationer till förskolans personal. Först därefter kan de med full kraft ägna sig åt utforskande, utvecklande lek och åt att knyta vänskapsband med andra barn. Det är det här som vårt tema om anknytning tar upp. I det här temat hittar du artiklar om anknytningsteori och hur man praktiskt kan arbeta för att etablera och stärka trygga relationer mellan barn och pedagoger.
Artikel
Vi kan förvänta oss alla slags känslor när ett barn börjar i förskolan, inte minst i samband med hämtning och lämning. Att ordna ett föräldramöte med...
5 gillar
Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar...
1 gillar
Artikel
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i...
Artikel
I den här artikeln tittar psykolog Elinor Schad närmare på ettåringen utifrån Daniel Sterns teorier om det lilla barnets utveckling.
Artikel
Hallen kan vara ett slags ingenmansland för barnet. Barnet har ännu inte lämnats över av föräldern och befinner sig fortfarande på sätt och vis i...
Artikel
När det med jämna mellanrum uppstår en debatt om vårdnadsbidrag och små barns varande eller ej på förskolan, så blir det viktigt att lyfta fram att...
2 gillar
Artikel
För sköra barn är den tillitsfulla, förutsägbara och lyhörda kontakten med en pedagog på förskolan extra viktig. En del av dessa barn måste få mycket...
Artikel
I dag har vi stor kunskap om hur omsorgsgivarens oförutsägbarhet och bristande engagemang kan påverka barns utveckling. Anknytningsforskningen har...
Artikel
I dag är förskolan en självklar del i små barns liv och därför är det också viktigt att använda sig av kunskap om anknytning det pedagogiska arbetet...
2 gillar
Artikel
”Tårarna sprutar på barnet som hulkar med händerna sträckta efter mamma som fylld av samvetskval vinkar med ett tillkämpat leende.” Anknytning och...
1 gillar
Artikel
Ibland säger vi lite slarvigt om ett barn som många vill leka med att det har många vänner, men så behöver det inte alls vara. Det är skillnad mellan...
Artikel
Waldorfpedagogiken baseras på en antroposofisk bild och syn på människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse. Hur ser man då på anknytning...