Att arbeta i projekt


Att arbeta i projekt

Många förskolor väljer att arbeta med ett särskilt ämnesområde under en period. Somliga kallar det projekt, andra för tema och säkert finns det även andra benämningar, men vissa kännetecken finns ändå som är gemensamma med det här sättet att arbeta. Fördelar som att det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och att barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av lyfts ofta fram. Att arbeta så här dynamiskt och medforskande är samtidigt en utmaning för pedagogerna, för det finns inga rätta svar och inga detaljplaneringar att hålla sig till.

I vårt tema Att arbeta i projekt har vi samlat allt från beskrivningar av förskolors projekt- och temaarbeten till forskningsresultat men också en hel del praktisk inspiration om olika områden som ofta förekommer i förskolans verksamhet.

Artikel
Att arbeta med tillgänglighet är något som alla förskolor ska göra. Men vad innebär egentligen detta svårfångade begrepp, och hur kan man arbeta med...
1 gillar
Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet...
3 gillar
Artikel
Louise Lundgren är förskollärare på Lindängehus förskola i Malmö och är just nu inne i ett spännande projekt kring tyg tillsammans med barn och...
3 gillar
Artikel
Att arbeta i projektform passar mycket bra när man ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det är en flexibel arbetsform där barnen kan vara...
Artikel
Ett bra sätt att få igång barnens tankar kring hållbar utveckling är att utgå från bilder. Här kan du skriva ut fina samtalsbilder på temat...
5 gillar
Artikel
Att arbeta i projektform lämpar sig väldigt bra när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Sanne Björklund delar med mig av tankar kring...
2 gillar
Artikel
Barnens intresse var tydligt. De var helfrälsta på Pokémon. – De fick visa vägen för vårt val av projekt, säger förskolläraren Emma Larsson på S:t...
5 gillar
Artikel
Något som barnen gärna fördjupar sig i med liv och lust är hur det ser ut och vad som händer inuti kroppen. Här får ni tips om en rolig aktivitet på...
5 gillar
Artikel
Kanaljens förskola i Hofors, avdelning Junibacken, gjorde ett projekt om kvinnopionjären Kerstin Hesselgren. Ateljeristan Petra Nord berättar.
Artikel
Fåglar upphör aldrig att fascinera förskolebarn. Här berättar Maria Högberg om hur de arbetat med fåglar som ett årsprojekt på förskolan Äventyret i...
Artikel
Hur använder vi på bästa sätt modern teknik för att stimulera ett lustfyllt lärande hos barn och pedagoger? Strängnäs kommun satsade på ett spännande...
3 gillar
Artikel
Då och då kan man behöva fylla på med idéer för arbetet med teman och projekt i förskolan. Det gäller såväl valet av teman som metoder och arbetssätt...