Kooperativt lärande


kooperativt

Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. I det här temat får du möjlighet att bekanta dig med och prova arbetssättet.

Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. Hur kan detta se ut i praktiken? Läs...
3 gillar
Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. När barnen väl har delats i lärkompis-par kan...
1 gillar
Artikel
Med hjälp av långvariga par – "lärkompisar" – kan barnen lära sig utveckla sin samarbetsförmåga. Men för att det ska fungera väl behöver...
1 gillar
Artikel
I den här artikelserien får du läsa om hur du genom kooperativt lärande kan utveckla barnens kunskaper och sociala kompetens. Med hjälp av långvariga...
5 gillar
Artikel
Kooperativt lärande är sedan länge ett framgångsrikt arbetssätt i många skolor och allt mer även i förskolan. Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie...
1 gillar
Artikel
Kooperativt lärande bygger på samspel och ömsesidigt beroende. Det skapar optimala förutsättningar för språkutvecklande verksamhet. Aktiviteterna ”...
6 gillar
Artikel
Kooperativt lärande är en metodik för att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper. Lisa Fohlin visar hur forskning stödjer...
11 gillar
Artikel
Att arbeta med Superkompisar är ett sätt att skapa inkluderande samspelsmiljöer där alla barn kan hitta lekmöjligheter, där de kan utveckla sin...
18 gillar