Aktiviteter som följer upp högläsningen

Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni tillsammans kan dramatisera, leka och gestalta det ni läst som ett sätt att följa upp högläsningen. (Del 4 av 4.)