Aktivitetskalender – naturvetenskap

Kusinerna Kvark och Lepton som har fått sina namn efter materians minsta byggstenar, kvarkar och leptoner, bor i Tomtens köksskåp. De kommer och hälsar på barnen på förskolan och utforskar olika fenomen inom fysik, kemi och biologi. Med 24 experiment blir det många naturvetenskapliga diskussioner och funderingar ända fram till jul.