Aktivitetsrunda med matematiktema

Gör en runda med stationer med olika aktiviteter med matematisk anknytning. Här finns förslag på tretton olika aktiviteter. Ni väljer själva ut några aktiviteter till er aktivitetsrunda och anpassar dem efter barnens ålder vid behov.