Ålderskategorisering i förskolan

Hur kategorin ålder används i förskolan är något som forskaren Linda Häll har intresserat sig för. Både bland barnen själva kan det användas som ett sätt att tala om vad de kan eller får göra t.ex. nu när de fyllt fyra år, men också bland vuxna som ett sätt att tillrättavisa eller berömma: ”Nu var du stor och duktig!”.