Alla barns rätt till lek

I läroplanen framhålls att förskolan ska organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans och att möjligheterna för detta ska vara likadana för alla barn. Olika barn behöver dock olika mycket träning och stöd av vuxna för att tillägna sig och utöka sin lekstyrka. (Del 3 av 8.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader