Är allt en lek? Läroplanen och leken

Leka för lekens egen skull eller leka för att lära? Synen på förskolebarns lek är en viktig fråga i läroplanen. Leif Strandberg berättar om sin syn på lekens värde, med utgångspunkt i en fråga från en av Förskoleforums medlemmar.