Årshjul – mall

Det här är en grundmall för Förskoleforums årshjul. Årshjulet har antecknings- och skrivfält för varje månad, men inga datum. Observera att mallen även finns i versioner med kalendarium som uppdateras varje år.