Återbruka kläder – teknik och design

Varje år slänger vi stora mängder kläder och även om vi blir allt bättre på att lämna till återvinning och handla på second-hand så har vi fortfarande en lång väg kvar vad gäller vår överkonsumtion av just kläder. Genom att låta barnen få tänka kring kläder, försöka designa kläder och genom att återbruka gamla klädesplagg kan vi lyfta den här frågan i förskolan och göra barnen medvetna om klädernas värde.