blommor och grå moln

Att möta barn som flytt – del 3

Publicerat

Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för dessa barn? Leg. psykolog Anna Hellberg Björklund ger vägledning i tre filmer här på Förskoleforum. Del 3 av 3.

I tre filmer om vardera ca tio minuter ger Anna Hellberg Björklund tips och stöd för ert arbete med bemötandet av de barn som nu kommer hit från krigets Ukraina. Detta är den tredje och avslutande delen.

Det som tas upp i serien är sådant som är viktigt för alla barn som befinner sig i utsatta lägen eller är med om svåra påfrestningar, men särskilt fokus ligger på den rådande situationen med flyktingströmmen från Ukraina.

Följande huvudområden tas upp i filmerna:

  • Barns grundläggande behov
  • Barns traumarelaterade behov
  • Möta familjer som flytt
  • Skapa läkande vardagsmiljöer

Att möta barn som flytt – förskolan som skyddsfaktor. Film 3.

Här i den tredje och avslutande filmen får du veta mer om modellen TMO, traumamedveten omsorg, som ger gott stöd i arbetet med att skapa läkande vardagsmiljöer för barn som kommer hit med svåra erfarenheter.

Modellen har starkt forskningsstöd och består av tre pelare: trygghet, relationer och coping/regleringsstöd. Dessa tre kärnområden är de som är viktigast att fokusera på när vi vill främja en positiv psykisk hälsa hos barn i förskolan. TMO-modellen är verksam oavsett om det handlar om trauma eller inte.

 

Om författarenhellbergbjorklund_200.jpgAnna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog i förskolan sedan 2011. Hon har under denna tid arbetat mycket med området barn och trauma, och intresserar sig särskilt för hur förskolan kan fungera som en skyddsfaktor för barn i utsatta lägen.