Att sova eller inte sova? – om vilan i förskolan

Läroplanen tydliggör att barn i förskolan ska erbjudas en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov. Samtidigt är vilan ett tema som kan skapa diskussioner mellan pedagoger och föräldrar – sova eller inte sova och i så fall hur länge?