Autism i förskolan

Autism handlar i grunden om svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Förskolan med många barn och med många sinnesintryck kan bli en svår utmaning för barn med autism. Men det finns mycket som kan göras på förskolan för att underlätta för dessa barn.