Autism: tre kärnområden – Del 2 Central koherens och exekutiva funktioner

Barn med autismdiagnos är lika unika som alla andra barn, men det finns tre kärnområden som kan hjälpa oss att förstå barn med denna typ av speciella behov. Dessa områden är theory of mind, central koherens samt exekutiva funktioner. Denna artikel handlar om central koherens och exekutiva funktioner. Del 2 av 3.