Autism: tre kärnområden – Del 3 Arbetsmetoder

Denna artikel ger konkreta exempel på hur man kan arbeta för att stödja barn med brister i något eller flera av de tre kärnområdena theory of mind, central koherens samt exekutiva funktioner, där barn med autism ofta har svårigheter. Del 3 av 3.