Barn med npf i förskolan – vad behöver de?

En del forskare menar att tio procent av alla förskolebarn kan ha någon form av sårbarhet som ställer till det så mycket att det blir en nedsättning i vardagen. Vilket stöd behöver dessa barn?