Barn som upplever skilsmässa eller lever i vårdnadstvist

I denna artikel följer tre korta fallbeskrivningar, med efterföljande förslag till diskussionsfrågor för gemensam reflektion i arbetslaget eller på förskolan.