vänskapsarmband

”Barnen förstår vad samarbete är”

Publicerat

Följ med till Klippans kommun där samtliga kommunala förskolor arbetar med Kooperativt lärande, ett sätt att skapa inkludering och samarbete i barngruppen.

Författare

I Klippans kommun, som ligger i nordvästra Skåne, jobbar samtliga kommunala förskolor med Kooperativt lärande. Kristina Nilsson, som är specialpedagog i kommunen, berättar om hur detta sätt att tänka genomsyrar förskolornas verksamhet.

Kristina börjar med att berätta om bakgrunden till att man nu jobbar med Kooperativt lärande:

− Jag och min kollega Gunilla läste om Kooperativt lärande och blev intresserade. Det är något man jobbar med i grundskolorna.

Inkluderande arbetssätt

Kooperativt lärande (KL) kan ses som ett förhållningssätt till lärande och innebär ett inkluderande arbetssätt. Grundprinciperna heter lika delaktighet och samtidigt stödjande interaktion. Barnen aktiveras kring innehållet och pedagogerna ser till att barnen får stöd av varandra i små grupper. 

Kooperativt lärande kan användas i alla åldrar och lärandesituationer och ämnen. Det finns ett antal forskningsstudier som visar att Kooperativt lärande kan ha betydelse för elevers prestationer i flera ämnen.

klippan_750.jpg
Samarbetsövning.

Boken en viktig utgångspunkt

Jennie Wilson, Lisa Fohlin och Niclas Fohlin har tillsammans skrivit boken Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år: lärande och utveckling genom samarbete (Studentlitteratur, 2020). 

Efter att Kristina och Gunilla tillsammans med rektorer och förvaltning varit på en föreläsning med författarna, bestämde de sig för att dra igång KL-arbetet. De bokade in en digital föreläsning med Jennie Wilson, för samtliga pedagoger.

− Boken är lätt att ta till sig eftersom den innehåller många praktiska exempel. Först såg vi till att det fanns en bok på varje avdelning, men det var så stort sug efter den att alla pedagoger i Klippan fick ett eget exemplar.

Varje förskola har en så kallad KL-handledare. En på de mindre förskolorna, två på de större. Genom bland annat nätverksträffar är deras uppgift att inspirera sina kollegor.

− Vi hade också handledning vid tre tillfällen, två timmar per gång, som KL-handledarna deltog i.

Alla förskolor och all personal

I kommunen finns åtta kommunala förskolor, vilket innebär cirka 620 barn, 50 barnskötare och 65 förskollärare. 

All personal satte våren 2021 igång med att implementera KL på sina avdelningar.

Hur har det gått?

− Över förväntan, det har gett hela förskoleverksamheten en skjuts, svarar Kristina Nilsson entusiastiskt.

− Det har inte varit valbart för förskolorna, men vissa har förstås varit väldigt taggade, andra något mindre. Det varierar, men måste det också få göra. Jag kommer ihåg att Jennie Wilson poängterade att vi skulle skynda långsamt.

Barnen förstår vad samarbete är

Kristina Nilsson förklarar att de i dag ser tydliga resultat i barnens agerande. Exempelvis kan barnen måla tillsammans på samma teckning utan problem. Eller så hjälper de varandra med kläderna, som att ta ned mössorna åt varandra.

− En gång när jag hälsade på i en förskola, förklarade en liten treåring för mig att de hade ”en samarbetsövning”!

− Lärkompisarmband har också fungerat bra. Man ska göra något tillsammans, och armbanden synliggör vem man ska samarbeta vid det tillfället. Man kan ha samma lärkompis vid flera tillfällen.

Pedagogerna ser även hur barnen, när de leker fritt själva, använder detta inkluderande sätt. 

Har det inte varit några utmaningar?

− Det skulle väl i så fall handla om att någon personal kanske kände i början att det blev ännu en sak som skulle läggas på dem. Men KL ska genomsyra allt under dagen, det är inte något som ska göras vissa stunder.

Kristina Nilsson avslutar:

− När förskolebarnen sedan börjar i f-klassen, känner de igen arbetssättet. Det ser vi som något oerhört värdefullt, det hjälper dem genom övergången till skolans värld.

Mer om kooperativt lärande

Boken Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år: lärande och utveckling genom samarbete är skriven av Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie Wilson (Studentlitteratur, 2020). Mer info hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Här på Förskoleforum finns också mer att läsa om Kooperativt lärande:

Kooperativt lärande i förskolan − en artikelserie av Lisa Fohlin.

Lärkompisar − tre artiklar baserade på innehållet i boken Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år.

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få en offert

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum gratis i två månader