Barns delaktighet i vilan

Hur uppfattar barnen vilan? Och hur kan man öka deras inflytande på ett sätt som är praktiskt hanterbart? Här får ni diskussionsunderlag och förslag på frågor att ställa till barnen för att undersöka uppfattningar och hitta vägar till ökad delaktighet.