”Barns kunskapande möjliggörs i relationella möten”

Publicerat

Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon poängterar hur pedagogernas närvaro i det vardagliga på förskolan hänger samman med en god lärmiljö.

Fotograf: Tanja Sjöström

fredriksson_avhandling_250.jpg
Maria Fredrikssons doktorsavhandling.
När det gäller arbete med de yngre barnen i förskolan pratas det inte sällan om pedagogers kompetenser i otydliga termer som fingertoppskänsla eller sunt förnuft. Maria Fredrikson menar att det är allt för lösa och subjektiva uttryck för det arbete som pedagoger utför i sitt samspel med barnen, och att det kompetensbaserade arbete pedagogerna utför behöver lyftas fram och samtalas om.

Korrelation mellan kunskapsinhämtning och relationsbygge

Fredriksson vill lyfta och beskriva pedagogernas kompetens på ett mer konkret sätt, och med hjälp av videoobservationer har hon analyserat och utvärderat i både bild och text hur pedagoger arbetar i vardagliga möten med barn på förskolan.

– Barns kunskapsinhämtning kan ske i det lilla mötet när man samtidigt bygger relation, till exempel vid måltider. Vi behöver synliggöra närvaro som en pedagogisk kompetens för att exempelvis kunna förstå vad man som pedagog kan bidra med för att barnen ska vidga sitt kunnande, säger Maria Fredrikson i ett pressmeddelande från Högskolan Dalarna.

Hon menar att de vardagliga relationsbyggande aktiviteterna som tillfällen för lärande måste lyftas även i förskollärarutbildningen:

– Vi måste bli bättre på att förmedla hur vi kan utmana barns lärande samtidigt som aktiviteten är relationsbyggande. Det här är en kompetens vi måste prata mer om under förskollärarutbildningen.

Med grund i Högskolan Dalarna

Maria Fredriksson är den första att disputera i forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

– Det är fantastiskt kul att få disputera här, på min ”hemhögskola”. Här har jag examinerats till förskollärare och är nu verksam som adjunkt, säger Maria Fredriksson.

Hennes forskning tog vid 2012 och två år senare resulterade den i licentiatuppsatsen ”Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion mellan pedagoger och barn i förskolan”.

I doktorsavhandlingen ”Med blicken på möten. Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik” fördjupar Fredriksson resonemangen i sin licentiatuppsats och analyserar materialet med utgångspunkt i Martin Bubers (1878-1965) dialogfilosofi. Doktorsavhandlingen offentliggjordes den 15 november, 2019. Disputationen skedde den 6 december.

Läs mer

Maria Fredrikssons hela avhandling finns tillgänglig här.

Pressmeddelande från Högskolan i Dalarna, 2019-12-06.