Barns lärandeidentitet – kreativitet och problemlösning

Artikel med film. Förmåga till kreativitet och problemlösning är det tredje viktiga inslaget i barns lärandeidentitet. Problemlösning handlar om att kunna och vilja ta sig an problem och idéer på ett lösningsinriktat sätt. Kreativitet handlar om att skapa nya tankar, idéer och produkter. Del 4 av 4.