Barns lärandeidentitet – så påverkar den lärandet

Artikel med film. Hur barnet ser på sig själv som lärande varelse kommer att påverka möjligheterna att utvecklas och lära under hela livet. Därför behöver förskolan arbeta aktivt med att stärka barns lärandeidentitet och tilltro till den egna förmågan. I fyra artiklar med filmade föreläsningar ger Ann S. Pihlgren redskap för att utveckla undervisningen inom detta viktiga område. Del 1 av 4.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader