Barns rädslor

Klimatkris, krig och konflikter. En oviss framtid oroar barnen. Så kan du som arbetar i förskolan hantera barns rädsla.