Barns sömn

Varför är små barn ofta mer lättväckta än äldre barn? Hur mycket behöver barn sova i olika åldrar? Vilka typer av sömnproblem kan förekomma och vilka är orsakerna? Här ger barnläkare Anna Claesson Ahlin fakta om barns sömn.