Behov av mer fysisk aktivitet i läroplanen

Barn som går långa dagar på förskolan behöver fysisk träning under dagen. Men för att få in mer rörelse behövs en attitydförändring där rörelse prioriteras högre i styrdokument, tycker Ann-Christin Sollerhed, lektor i idrott och hälsa. (Del 2 av 2.)