Bitproblem i förskolan – att förebygga bitsituationer

Det allra bästa sättet för att förebygga bitsituationer i förskolan är att det alltid finns en eller flera närvarande vuxna. När den språkliga förmågan utvecklas så väl att barnet kan kommunicera verbalt eller med kroppsspråk brukar bitandet upphöra. För många inträffar detta vid tre års ålder. En del barn fortsätter dock att bitas och då kan bitandet ha andra orsaker. (Del 2 av 3.)