Boksamtal och dialogisk läsning

Högläsning används ofta som ett sätt att få barnen att komma till ro. Men hur ska pedagogen läsa för att stunden ska fungera språkutvecklande? Ann S. Pihlgren ger råd utifrån aktuell forskning.