Boktips: Det vet vi om …

Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språk som riktar sig till pedagoger. Bokserien ”Det vet vi om – förskolan” däremot, vänder sig direkt till pedagoger med målet att göra forskningen lättillgänglig och tillämpbar ute i den pedagogiska verksamheten.