Boktips: Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan

Publicerat

Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter finns inte. Men i Maria Ohlssons bok Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier lyfts ett förhållningssätt där både pedagogens viktiga roll och barns olika behov får plats.

I Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan lyfts ett förhållningssätt där både pedagogens viktiga roll och barns olika behov får plats. Inte antingen eller, utan både och. Bokens innehåll har därför två spår. Det ena spåret har fokus på pedagogers förhållningssätt och samspelet med barn som av olika anledningar behöver stöd. Det andra spåret har fokus på barns olika förmågor och behov.

Med förståelse för barns olika behov, en medvetenhet om betydelsen av vårt eget synsätt och med anpassningar, kan vi komma långt och göra stor skillnad för de barn som behöver oss mest.

Genom hela boken varvas teori och ett specialpedagogiskt förhållningssätt som en ram att luta sig mot tillsammans med exempel från förskolans vardag och konkreta förslag på anpassningar.

Boken ger även läsaren reflektionsfrågor som stöd för fortsatt utveckling och lämpar sig väl för fortbildning inom arbetslag. Boken riktar sig till blivande och verksamma pedagoger och rektorer i förskolan samt andra som vill utveckla sin förmåga att möta barn i behov av stöd.

Maria Ohlsson är förskollärare, specialpedagog och blivande utbildare i Vägledande samspel ICDP med flera års erfarenhet från förskola och grundskola (F–9). Maria är verksam inom förskolan och stöttar pedagoger och skolledare bland annat genom handledning, råd och stöd, och fortbildning.

Om boken

ohlsson_bild_150.jpgTitel: Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier

Författare: Maria Ohlsson

Antal sidor: 272

Utgiven av: Studentlitteratur 2022