Boktips: Lek en bok

Publicerat

Lek en bok som kombinerar högläsning med drama, visar på ett lustfyllt sätt att utforska och tillgodogöra sig innehållet i en bok – en lärandeprocess som aktiverar barnet till tanke, själ och kropp.

Barnet – en aktiv och kreativ deltagare

När barn bjuds in i eget skapande och gestaltar tematiken i en berättelse, öppnas nya möjligheter för att levandegöra läsningen och reflektera intryck, tankar och känslor. Barnet blir en aktiv, kreativ deltagare som på ett lustfyllt sätt får möjlighet att gå in i och utforska nya världar, påverka dessa, vända och vrida på saker och ting och i det upptäcka nya perspektiv.

”Genom att gå in i olika roller får barnet ett inifrånperspektiv på tankar, känslor och handlingar, vilket utvecklar empati men även kritiskt tänkande.”
(Ur kapitel 1)

Lek_en_bok_500.jpg
Författarna Sofia Cedervall, Eva Hallgren och Peter Sundebrant.

Läsfrämjande, språkutveckling och estetiskt engagemang

I Lek en bok ges en mängd idéer och konkreta modeller för hur drama och gemensam läsning kan kombineras för språkutveckling och estetiskt engagemang, med utgångspunkt i läroplaner och aktuell forskning.

Författarna beskriver läsfrämjande genom lek och skapande, äventyr i och utanför roll samt engagerande möten mellan barn och vuxna som utforskar teman tillsammans.

Särskilt fokus läggs på metoden processdrama och hur dramaturgin i en bilderbok eller kapitelbok kan anpassas till ett semistrukturerat förlopp. I boken presenteras olika förlopp som ger en grundlig bild av hur ett drama kan planeras och genomföras i barngruppen. Förloppen utgår från åtta olika barnböcker och närmar sig olika teman och lärområden.

Boken kan med fördel användas i förskollärar- och lärarutbildning samt av verksamma pedagoger, bibliotekarier och andra aktörer inom skola, omsorg och barnkultur.

Fakta

Lek_en_bok_250.jpgTitel: Lek en bok – drama och gemensam läsning för språkutveckling och estetiskt engagemang

Författare: Sofia Cedervall, Eva Hallgren och Peter Sundebrant

Utgiven av:  Studentlitteratur 2024

Sidantal:  176

Om författarna: Drama som ämne och metod i utbildning och forskning är det område som förenar bokens författare Sofia Cedervall, Eva Hallgren och Peter Sundebrant. De är dramapedagoger på Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och undervisar om dramats och konstens möjligheter för lärande och nya perspektiv.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.

Till boken hör också ett planeringsschema som finns att ladda ner från denna artikel och även från Studentlitteraturs webbplats.

Ladda ner material