Bokomslag Undervisning i förskolan mot blå bakgrund

Boktips: Undervisning i förskolan

Publicerat

Den här boken vänder sig till dig som arbetar i förskolan och som vill utveckla din kunskap och handlingskompetens när det gäller undervisning i förskolan.

Undervisning som fenomen är inte något nytt i förskolan men det har oftast inte benämnts just undervisning. Sedan undervisningsbegreppet för förskolan infördes i skollagen år 2010 och i läroplanen 2018 har dock diskussionen om begreppet varit livlig bland både förskolans pedagoger och förskoleforskare.

Boken Undervisning i förskolan. Förskollärare och forskare i dialog om didaktiska dilemman har skrivits av förskollärare från Helsingborg, Mölndal, Piteå och Gotland tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Luleå Tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

I boken definierar 13 förskollärare undervisningen i förskolan i form av didaktiska dilemman. I varje kapitel beskrivs ett dilemma som sedan bearbetas i en dialog med forskare och andra förskollärare som kommenterar den beskrivna undervisningen ur sina perspektiv. Avslutningsvis reflekterar förskollärarna över dialogen och drar slutsatser som bidrar till ny didaktisk kunskap, sprungen ur och avsedd för förskolan.

Boken bjuder in läsaren i förskollärares professionella vardag med dess dilemman och utmaningar, men också till en reflekterande kunskapsprocess i flera steg. Den visar hur kunskapande och förståelse fördjupas genom dialog utifrån olika kunskaps- och erfarenhetsperspektiv.

(Ur förordet av professor Ingegerd Tallberg Broman)

Undervisning i förskolan. Förskollärare och forskare i dialog om didaktiska dilemman vänder sig till dig som arbetar i förskolan och som vill utveckla din kunskap och handlingskompetens när det gäller undervisning i förskolan. Boken ger också ett bidrag till utvecklingen av förskolans didaktiska kunskapsfält.

Om författarna

I boken medverkar 52 författare som representerar både forskning och praktik. Innehållet har tagits fram under ledning av en redaktionsgrupp som består av sju redaktörer:

  • Jonas Almqvist, professor i didaktik, Uppsala universitet
  • Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet och vetenskaplig ledare, Piteå kommun
  • Karim Hamza, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
  • Jaana Nehez, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan i Halmstad, och lektor, Helsingborgs stad
  • Anette Olin Almqvist, professor i pedagogik, Göteborgs universitet
  • Marianne Strömberg, universitetslektor i pedagogik, Göteborgs universitet
  • Susanne Westman, universitetslektor i pedagogik, Luleå tekniska universitet
FAKTA

undervisning_forskolan_200.jpgTitel: Undervisning i förskolan. Förskollärare och forskare i dialog om didaktiska dilemman
Författare: Anette Olin Almqvist m.fl. (red.)
Utgiven av: Studentlitteratur 2024
Sidantal: 284

Mer om bokenstudentlitteratur.se