Bygg en säkerhetskultur med utgångspunkt i balanserad riskbedömning

Genom balanserade riskbedömningar av förskolegården kan man skapa en balans mellan barns bästa och risken för olyckor, berättar Emma Crawley.