Byta avdelning – trygga övergångar

Att byta avdelning är en viktig övergång som kan vara påfrestande för många barn. Barnen kan känna rädsla för det okända, sakna sina tidigare omsorgspersoner och ha svårt att förstå vad som förväntas i den nya miljön. Men en lyckad övergång skapar möjligheter till utveckling även om situationen upplevs som krävande.