Checklista för sovvilan

Sovvilan behöver organiseras så att den tar hänsyn till varje barns behov, men att lyckas med det i praktiken kan vara desto svårare. I en film presenterar Anna Hellberg Björklund (leg. psykolog) en checklista för sovvilan, som också går att ladda ner som underlag för utvärdering och diskussion.