Därför är högläsningen så betydelsefull

Högläsning är en prioriterad aktivitet i förskolan, och i den reviderade läroplanen för förskolan lyfts högläsning och samtal om det lästa. Vi hör ofta att högläsningen ger flera positiva effekter, men vad är det egentligen som gör den så betydelsefull? (Del 1 av 4.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader