”Debatten om digitala verktyg har blivit sned”

Illustration av en mobiltelefon med avstängd-symbol på skärmen.

Luleå kommun bedriver sedan flera år ett aktivt och medvetet arbete med digitala verktyg. Hur ser de på att förskolan nu i huvudsak ska bli skärmfri? Förskoleforum har fått en pratstund med Åsa Larsson, IT-utvecklare för Luleås förskolor.