Delaktighet i utvecklingssamtalet

Hur kan vi öka barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i utvecklingssamtalen? Fanny Davidsson diskuterar frågan utifrån ett barnrättsperspektiv med barnkonventionen som ledstjärna. Bakgrund och teori får du i denna första del, medan del 2 innehåller konkreta tips och råd.