Demokrati för förskolan – flerspråkighet

Flerspråkighet är den andra av Europeiska unionens åtta nyckelkompetenser. Kompetensområdet flerspråkighet omfattar ungefär samma kunskaper och färdigheter som den första nyckelkompetensen, läs- och skrivkunnighet, men här inbegrips även betydelsen av kommunikation på flera språk och interkulturell kompetens. (Del 3 av 10.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader